Hemsjukvård

Om du till följd av skada eller sjukdom behöver sjukvård och inte själv eller med ledsagning kan ta dig till vårdcentralen eller sjukhus, kan du få sjukvård i hemmet. Hemsjukvården gör det möjligt för dig att vårdas hemma och finns att tillgå dygnet runt, alla dagar.

I den kommunala hemsjukvården kommer distriktssköterska, sjuksköterska eller undersköterska hem till dig för att till exempel:

  • göra såromläggningar
  • hjälpa dig med medicinering - du skrivs in på dosapoteket och får din medicin i dospåsar
  • ta prover

Vi inom hemsjukvården arbetar också med vårdplaneringar, demensvård, psykisk ohälsa och vård i livets slutsked. Om du inte kan öppna din dörr själv för sjuksköterskan vid besök måste du lämna en kopia på din nyckel

Om du har behov av hemsjukvård ringer du Landskrona stads växel 0418-47 00 00 och anger din adress för att bli kopplad till rätt person. Därefter kommer en distriktssköterska eller sjuksköterska att göra bedömning av ditt behov och du får ett besked inom kort. 

Din vårdcentral eller ditt sjukhus kan också meddela behov av hemsjukvård till kommunen.

Beroende på din inkomst och omvårdnadsbehov betalar du en avgift.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta sjuksköterskeorganisationen  
Kontakta sjuksköterskeorganisationen

Enhetschef hemsjukvård, korttid, växelvård, gruppboende vån 4 Artillerigatan, Aktsam
Margareta Seglert 
0418-47 03 72 
margareta.seglert@landskrona.se

Enhetschef särskilda boenden, LSS, kväll och natt
Malin Edlund
0418-47 03 13
malin.edlund@landskrona.se

Landskrona stads växel
0418-47 00 00

Sök kontakter via gaturegistret  
Sök kontakter via gaturegistret