När du blivit beviljad hemvård

Inom hemvården kan du som blivit beviljat stöd och hjälp i ditt hem själv välja utförare. De områden du kan göra val inom är service, personlig omsorg och vissa sjukvårdsinsatser.

Vad kan du välja?

Du kan välja utförare, inte en speciell person, som är godkänd inom det område du bor. Som utförare räknas stadens hemvård eller annan av staden godkänd utförare. Här är blankett för val av utförare som du kan skriva ut och fylla i.

Du kan välja att ha en utförare för service och en annan för personlig omsorg och vissa sjukvårdsinsatser – eller samma utförare för alla insatser.

Om du inte vill eller kan välja utförare blir du tilldelad en utförare av handläggaren, enligt en  turordningslista.   

Det finns både kommunala och privata utförare att välja mellan inom hemvården

  • Hemvård i kommunal regi (finns i hela Landskrona kommun)
  • Aktsam, vård och omsorg i privat regi (finns i Borstahusen, Västra Fäladen, Larvi, Fröjdenborg, Gjörloff, Innerstaden, Vilan, Sandvången, ÖsterÖrja och Silverängen)

I vår jämförelsetjänst kan du jämföra de olika utförarna.

Du kan när som helst byta utförare. Alla utförare av hemvård ska arbeta utifrån följande grundkrav på kvalitet: trygghet, delaktighet och inflytande

Vill du veta mer om att välja utförare är du välkommen att kontakta myndighetsenheten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.