När du blivit beviljad hemvård

Inom hemvården kan du som blivit beviljad stöd och hjälp i ditt hem själv välja utförare. De områden du kan göra val inom är service, personlig omsorg och vissa sjukvårdsinsatser.

Vad kan du välja?

Du kan välja utförare, inte en speciell person, som är godkänd inom det område du bor. Som utförare räknas stadens hemvård eller annan av staden godkänd utförare. 

Du kan välja att ha en utförare för service och en annan för personlig omsorg och vissa sjukvårdsinsatser – eller samma utförare för alla insatser.

Här finns en blankett för val av utförare som du kan skriva ut och fylla i.

Om du inte vill eller kan välja utförare blir du tilldelad en utförare av handläggaren, enligt en  turordningslista.   

Det finns både kommunala och privata utförare att välja mellan inom hemvården

I vår jämförelsetjänst kan du jämföra de olika utförarna.

Du kan när som helst byta utförare. Alla utförare av hemvård ska arbeta utifrån följande grundkrav på kvalitet: trygghet, delaktighet och inflytande.

Vill du veta mer om att välja utförare är du välkommen att kontakta myndighetsenheten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Myndighetsenheten  
Kontakta Myndighetsenheten

Mottagartelefon

Tisdag 13.00-14.00

Onsdag 13.00-15.00

Torsdag 09.00-11.00

0418-47 09 88
myndighetsenheten.oms@landskrona.se

 

Biståndshandläggare SoL

Område Väster, Landet och Ven samt särskilt boende Rönngården, Suellsgatan och Solbacken: 0418-470944, 0418-470940 eller 0418-470310.

Område Hvilan, Norrestad samt privata utförare och särskilt boende Skiftesvägen: 0418-473956, 0418-470941, 0418-470964 eller 0418-470920.

Område Centrum och Larvi/Fröjdenborg samt särskilt boende Föreningsgatan, Södra Långgatan, Kassakroken, Segergatan och Artillerigatan: 0418-470945, 0418-470916 eller 0418-470925.

Biståndshandläggare LSS

0418-470466, 0418-470928, 0418-473964, 0418-470939 eller 0418-470330.

Myndighetschef

Senija Fehratovic
0418-47 09 99
senija.fehratovic@landskrona.se

Senast uppdaterad av Therese Andersen