Social- & familjefrågor

Vi föds och lever våra liv med olika förutsättningar. Ibland behöver vi hjälp och stöd på vägen. Behoven ser olika ut beroende på situation eller var du befinner dig i livet. Socialtjänsten i Landskrona erbjuder råd, stöd och insatser i olika livssituationer. Behovet av hjälp kan vara tillfälligt eller sträcka sig över längre tid.

Alla kan hamna i en situation där man behöver stöd. Då finns socialtjänsten i Landskrona till din hjälp. Tillsammans ser vi över vad du behöver för stöd och vad vi kan erbjuda just dig. Socialtjänsten erbjuder olika former av råd, stöd och hjälp för att du, som kommuninvånare, ska ha god möjlighet att leva ett bra och själständigt liv. Vi vänder oss till barn, unga och familjer, till dig som behöver försörjningsstöd eller söker hjälp kring missbruk eller psykisk ohälsa. Det kan gälla enkel rådgivning lika gärna som stöd i en allvarlig fråga. Vi arbetar alltid under sekretess och tystnadsplikt.

Här hittar du verksamheter som du kan vända dig till när du behöver akut hjälp men även sådana som arbetar rådgivande och förebyggande.

 

Välkommen att kontakta oss!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria Kvist