Öppenvård

Vi finns till för de föräldrar och barn i Landskrona som har behov av våra insatser.     

Efter att en utredning av behovet av stöd är genomförd och vi tillsammans har kommit fram till att behovet bäst kan tillgodoses genom Individ- och Familjeförvaltningens Öppenvård, fattas beslut om insats av sektionen för Utredning Barn och Unga (Socialtjänstens myndighetsavdelning). Insatsen erbjuds därefter av stadens Öppenvård Barn och Unga.

Om man som Landskronamedborgare önskar insatser av mer rådgivande karaktär i frågor som handlar om t ex barnuppfostran, ungdomsproblem och andra frågor som inte bedöms kräva en utredning och en längre insats så hänvisar vi till Team Tidiga Insatser, TTI. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Sektionschef Beroendeteamet/Behandlingsteambarn och unga

Monica Jönsson

Telefon: 0418 - 47 02 14
E-post: monica.z.jonsson@landskrona.se

Sektionschef Mobila Teamet/Intensivt hemmabaserad familjebehandling

Per Holmblad

Telefon: 0418 - 47 34 12
E-post: per.holmblad@landskrona.se

Senast uppdaterad av Maria Kvist