Barn och ungdomshabilitering

Landskrona stad och Svalövs kommun bedriver tillsammans med Region Skåne habilitering och handikappomsorg för barn och ungdomar.

flicka bakhuvud

Teamet på barn- och ungdomshabiliteringen arbetar tvärfackligt med sociala, medicinska och pedagogiska insatser. Även om barn- och ungdomshabiliteringens specialister är anställda av olika huvudmän samverkar vi kring de gemensamma arbetsuppgifterna för att kunna erbjuda barnen, ungdomarna och deras familjer bästa möjliga stöd. 

Vårt mål är att erbjuda stöd till funktionshindrade barn, ungdomar och anhöriga så att de kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt i gemenskap med andra. Tillsammans med barnet, ungdomen och dennas familj utvecklar vi en individuell habiliteringsplan för vårt arbete. 

Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar också med att informera, utbilda och handleda personal inom kommunernas och regionens verksamheter för att underlätta det dagliga arbetet med funktionshindrade barn. 

Välkommen att kontakta oss!

Sektionschef Landskrona stad:

Maria Löf
telefon: 0418 - 47 34 30
Mejla Maria

Enhetschef Region Skåne:

Eva Creime
telefon: 0418 - 65 16 12
Mejla Eva

Mer information finns på Region Skånes webbplats.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Landskrona stads växel  
Landskrona stads växel

Telefon:
0418 - 47 00 00

Besöksadress:
Stadshuset, Drottninggatan 7

Postadress:
Landskrona stad
261 80  Landskrona