Ensamkommande barn

Till Sverige anländer varje år barn ifrån andra länder som av olika skäl söker asyl här. De barn och ungdomar under 18 år som vid ankomsten till Sverige kommer utan sina föräldrar kallas "ensamkommande barn". Alla kommuner i Sverige har ett gemensamt ansvar att ta hand om dessa barn för att ge dem en bra start på det nya livet i Sverige.

simmande pojke

Kommunplacering efter ansökan om asyl

Som ensamkommande barn vänder man sig till Migrationsverket för att ansöka om asyl. Om man inte vet hur man får kontakt med Migrationsverket kan man vända sig till kommunen, polisen eller någon annan myndighet som kan hjälpa till att förmedla kontakt med Migrationsverket.

Efter asylansökan beslutar Migrationsverket om vilken kommun man ska bo i under asyltiden. Om man har släktingar i Sverige kan Migrationsverket besluta att man får bo hos dem, annars är det kommunen som ska erbjuda ett boende. Ofta sker boendet på ett så kallat HVB (hem för vård eller boende) tillsammans med andra barn och ungdomar i liknande situation. Barnet eller ungdomen kan inte själv bestämma i vilken kommun man vill bo. 

Mottagande av ensamkommande barn i Landskrona stad

Landskrona stad driver flera HVB-verksamheter. Det finns två boenden som vänder sig till ensamkommande killar i åldern 14-18 år. Inom verksamheten bor både ungdomar som är under asylprövning och ungdomar som fått uppehållstillstånd i Sverige. I staden finns även juniorboende för de barn som är yngre än 14 år.

Alla HVB-verksamheter är bemannade med personal dygnet runt. Personalen svarar för stöd, den dagliga omvårdnaden av ungdomarna och hjälper på olika sätt till med läxläsning, fritidsaktiviteter och annat som ungdomarna behöver. Genom sitt HVB anmäls barnet till skolan och kan snabbt påbörja sin utbildning för att lära sig svenska.

Varje barn tilldelas en God man från Överförmyndaren i kommunen som bland annat ska hjälpa till i kontakten med Migrationsverket och andra myndigheter. Eftersom de ensamkommande barnen är underåriga finns det ingen vårdnadshavare som kan föra deras talan och istället har de en God man. Klicka här för att läsa mer om vad det innebär med God man.

Under den tid man bor på HVB-hem har man som ungdom också kontakt med en ungdomsutredare från kommunen som utreder vilket behov av stöd och hjälp ungdomen har. För en del ungdomar är ett fortsatt boende på HVB det bästa alternativet medan andra ungdomar har behov av stöd i ett familjehem. Tillsammans med ungdomsutredaren och sin God man kommer varje ungdom fram till en planering för etableringen i Sverige.  

Fritidsaktiviteter

För att få ett kontaktnät, komma in i samhället och förstå hur livet i Sverige fungerar behöver de ensamkommande barnen komma i kontakt med andra utanför sina respektive HVB-verksamheter. Det kan handla om att få möjlighet att utöva en sport, att delta i kulturaktiviteter eller att få dela ett intresse med andra. Det finns idag ett etablerat samarbete mellan den kommunala och ideella sektorn. Föreningar och organisationer som kan erbjuda aktiviteter eller har funderingar om hur man kan samarbeta med stadens HVB-verksamheter är mycket välkomna att kontakta oss för en diskussion.  

För ytterligare information om verksamheterna är du välkommen att kontakta:
Biträdande sektionschef Caroline Bossner, telefon 0418 - 47 36 53.Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Verksamhetschef

Petter Hector

0418 - 47 36 78

petter.hector@landskrona.se

 

Biträdande sektionschef

Caroline Bossner

0418 - 47 36 53

caroline.bossner@landskrona.se

Senast uppdaterad av Patrik Linder