Vill du öppna ditt hem för ett ensamkommande barn eller ungdom?

Landskrona stad söker faddrar och fadderfamiljer till ensamkommande barn och ungdomar.

barnteckning

Just nu kommer många ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. De har av olika anledningar fått lämna sina familjer och hemländer. De befinner sig i ett nytt land utan att ha stöd från sin familj eller något socialt kontaktnät.

Dela din vardag som fadder

Till Landskrona stad kommer mest killar i ålder 15-18 år men sedan hösten bor även yngre killar hos oss. Vi söker fadderfamiljer/faddrar som är nyfikna på att lära känna något av dessa barn och ungdomar och som vill dela med sig av sin vardag och sitt familjeliv och vara ett socialt stöd för dem. 

De ensamkommande barnen och ungdomarna bor på något av våra HVB-boenden i Landskrona. En del av ungdomarna har fått uppehållstillstånd medan andra väntar på besked om de får stanna i Sverige. Trots en god omvårdnad på HVB-hemmet känner sig barnen och ungdomarna många gånger ensamma och villrådiga i det nya landet.

Visa vardagslivet i Sverige

Genom att få kontakt med en svensk familj är det lättare lära sig det svenska språket och att kunna komma in i det svenska samhället. Att ha en familj att kunna knyta an till ger barnen och ungdomarna en verklig bild av hur vardagslivet fungerar i Sverige. Det är de små sakerna som gör skillnad; att bli hembjuden på middag, att göra en enkel utflykt eller bara ha någon att umgås med ibland.

Om ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är ett barn som har flytt till Sverige på egen hand utan sina föräldrar. Barnen flyr från krig, våld och fattigdom. Många utsätts under den långa flykten till Sverige för misshandel, fängslande och övergrepp av olika slag. Ensamkommande barn är dock inte bara offer; de har också resurser och egenskaper som gjort att de klarat av att hantera de risker de utsatts för. De har tagit ett stort ansvar under lång tid och är självständiga, handlingskraftiga och kompetenta. I Sverige möter de ett nytt land, ett nytt språk och en ny kultur. För att kunna växa upp och bli en del av det nya landet behöver de stöd och hjälp. Din hjälp.

Din insats kan förändra en ungdoms liv!

Kontaktinformation

Om du är intresserad och vill veta mer är du mycket välkommen att kontakta Gabriella Erixon på telefon telefon: 0418-47 02 17.

Omkostnadsersättning och arvode utgår.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.