Människor på flykt

För oss som arbetar i Landskrona stad vill vi visa värme och medkänsla till de människor som nu anländer till Sverige. På denna sida samlar vi information om både stadens och andras arbete i frågan.

Som kommun har vi ett särskilt ansvar för ensamkommande barn. Här har vi samlat ett antal frågor och svar gällande detta.

Vad är en ankomstkommun?

När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige, erbjuds barnet ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Det innebär att samtliga Sveriges kommuner kan bli ankomstkommun. 

I Skåne är Malmö och Trelleborg ankomstkommuner på grund av den geografiska placeringen. För närvarande har vi inget ankomstboende i Landskrona i Trelleborgs regi. 

Vad är skillnaden på ett ankomstboende och ett asylboende?

Ett ankomstboende, eller transitboende, är en plats där barnet får bo tillfälligt i väntan på att Migrationsverket ska registrera och anvisa till en anvisningskommun. Med det hårda tryck som Migrationsverket upplever idag kan denna vistelse bli upp till 4-5 veckor. När en asylansökan är registrerad och barnet är inne i asylprocessen blir nästa steg att barnet ska få någonstans att bo under tiden som ansökan prövas.

Vad är ett HVB-boende?

Efter asylansökan beslutar Migrationsverket  om vilken kommun man ska bo under asyltiden. Om man har släktingar i Sverige kan Migrationsverket besluta att man får bo hos dem och annars är det kommunen som ska erbjuda ett boende. Ofta sker boendet på ett så kallat HVB (hem för vård eller boende)  tillsammans med andra barn och ungdomar i likande situation. Barnet eller ungdomen kan inte själv bestämma i vilken kommun man vill bo. 

Klicka här för att läsa mer om flyktingmottagandet hos Migrationsverket

Jag vill hjälpa till, hur gör jag?

Det är många fantastiska människor som vill hjälpa till. När barnen blivit registrerade som asylsökande så anvisar Migrationsverket dem till platser på HVB-hem runt omkring i landet. Även Landskrona stad har ett sådant boende. Det finns flera sätt som du kan hjälpa dessa barn på. Klicka på respektive länk för att veta er:

Tillhör du en förening som vill ställa upp med föreningsaktiviteter för barnen?Välkommen att mejla jagvillge@landskrona.se.

Vi söker medarbetare
Vi söker löpande personal till våra HVB-boenden. Klicka här för att läsa mer.

Jag vill skänka saker, hur gör jag?

Landskrona stad är väldigt tacksamma för alla som vill hjälpa till. 

Det finns ett stort behov av killkläder (vardagskläder), jackor i storlek s-m, samt killskor i storlek 39-43. Du kan lämna kläder till de ensamkommande barnen på Bangårdsgatan 21-23, vardagar mellan 9-11. Ring 0418-474782 innan du åker dit då personalen kan vara iväg på annat vissa dagar. Denna verksamhet drivs av individ- och familjeförvaltningens personal.

Det finns även ett flertal väletablerade hjälporganisationer i Landskrona som arbetar med att hjälpa flyktingar på olika sätt. Bland andra:

Mer information om flyktingmottagandet

Mer information om flyktingläget och de processer som mottagandet innebär finns att läsa på Migrationsverkets hemsida

På länsstyrelsen Skånes hemsida kan du läsa med om länsstyrelsens och de skånska kommunernas mottagande: Länsstyrelsen Skånes hemsida

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Patrik Linder