Familjehem & kontaktfamilj

Alla barn har rätt till vuxna som alltid finns där och som har tid och ger dem omsorg. Det kan tyckas självklart, men alla barn har det inte så. Därför finns det familjehem. De barn som bara behöver ha en extra familj ibland kan istället få en kontaktfamilj.

Familjehem

Ett familjehem är en familj som öppnar sitt hem för någon annans barn, för ett barn som av olika anledningar inte längre kan bo hos sina föräldrar. Ibland bor barnet där under hela uppväxten men det kan också vara bara för en kortare tid.

Ett familjehem kan se ut på många olika sätt. Det finns allt från ensamstående personer till stora familjer som valt att bli familjehem. Vi ser positivt på mångfalden bland våra familjehem.

Grunduppdraget för familjehemmen är det samma oavsett hur den sociala situationen ser; tillsammans med din familj tar du ta hand om och vårdar någon annans barn i samarbete med socialtjänsten och barnets föräldrar.

Vilka är barnen?

Barnen som behöver familjehem är precis som alla andra barn; de är olika. De är olika i ålder, personlighet, bakgrund och kultur. Någon är nyfödd, någon annan är redan tonåring. Det barnen har gemensamt är att deras föräldrar av olika skäl inte kan ge dem den trygghet och omsorg som barnen behöver. Detta sätter naturligtvis sina spår hos barnen och de har haft olika strategier för att hantera sin situation. 

När ett barn placeras får familjehemmet all den information som finns om barnet och dess bakgrund för att man på bästa sätt ska kunna förstå och möta barnet dess behov.

Vad krävs för att bli familjehem?

Familjehem kan se mycket olika ut, det kan vara små eller stora familjer, med eller utan barn, äldre eller yngre familjehemsföräldrar, lägenhet i stan eller hus på landet, olika kulturell bakgrund och olika språk etc.

Att vara familjehem är att fungera som förälder åt någon annans barn och ta hand om ett barn som mest av allt behöver tryggheten i ett fungerande hem. Det är ett stort ansvar och en spännande utmaning.

Vi söker familjehem som lever ett stabilt liv, både socialt och ekonomiskt. Familjehem behöver ha tålamod, tid, kraft och utrymme, både fysiskt och känslomässigt. Familjehem behöver ha en god självkännedom och trivas med livet. Som person behöver man vara nyfiken, flexibel och tolerant. 

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Sektionschef Åsa Juhlin, telefon: 0418 - 47 03 62

Kontaktfamilj

En del familjer behöver stöd av en annan familj eller medmänniska med mer stabilitet i sitt liv än de själva har. Det kan röra sig om barnfamiljer där de vuxna behöver stöd i sin föräldraroll och/eller avlastning någon helg per månad, barn och ungdomar med problem att anpassa sig i hemmet, skolan eller kamratkretsen eller barn och ungdomar som behöver någon annan vuxen person än föräldrarna att prata med.

En kontaktfamilj eller kontaktperson fungerar som ett sådant stöd. Ingen särskild utbildning krävs för uppdraget men väl ett stort engagemang för andra människor och en egen stabil social situation. Stödet ges och tas emot helt på frivilliga grunder.

Den som tar uppdrag som kontaktfamilj får en ekonomisk ersättning.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Socionom Anna Malmberg 0418-473969

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Familjehemsgruppen  
Familjehemsgruppen

Verksamhetschef

Petter Hector

Telefon: 0418 - 47 36 78

petter.hector@landskrona.se

 

Sektionschef

Åsa Juhlin

Telefon: 0418 - 47 03 62

asa.juhlin@landskrona.se

 

Vill du bli familjehem eller kontaktfamilj/person?
Du kan anmäla ditt intresse via vår e-tjänst här:
Intresseanmälan