Familjerätt

Familjerätten erbjuder rådgivning i familjerättsliga frågor och ansvarar för

  • Fastställande av faderskap och föräldraskap
  • Information om skilsmässa
  • Rådgivning och samarbetssamtal- frivilliga samtal med fokus på ert barn
  • Upprättande av juridiskt bindande avtal
  • Informationssamtal inför vårdnads- boende- och/eller umgängesprocess i domstolen
  • Frågor och utredning av vårdnad, boende och umgänge 
  • Barngruppsverksamheten Skilda Världar, för barn med separerade föräldrar 
  • Adoptionsutredningar

Du är även välkommen att kontakta:

Sara Svegin Öhman, biträdande sektionschef på telefon: 0418-47 01 47 Mejla Sara

Marie Dereberg, familjerättssocionom på telefon: 0418-47 36 95 Mejla Marie

Helena Waldahl, familjerättssocionom på telefon: 0418-47 36 96 Mejla Helena

Jessica Bergström Tiitus, familjerättssocionom på telefon: 0418-47 02 56 Mejla Jessica

All kontakt med familjerätten är kostnadsfri och de anställda arbetar under sekretess. Du kan vara anonym i kontakt med oss.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Familjerätten  
Familjerätten

Rådgivning, dagtid måndag-fredag:

Telefon: 0418 - 47 02 01

familjeratten@landskrona.se

Länk till E-tjänst

Besöksadress:

Individ- och familjeförvaltningen
Kungsgatan 11

Verksamhetschef

Pia Söderstjerna

Telefon: 0418 - 47 03 88
E-post: pia.soderstjerna@landskrona.se

Bitr Sektionschef

Sara Svegin Öhman

Telefon: 0418 - 47 01 47
E-post: sara.sveginohman@landskrona.se

 

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Maria Kvist