Bli kontaktfamilj eller kontaktperson

Barn och unga som ibland behöver en extra familj kan få en kontaktfamilj eller kontaktperson som stöd.

En del familjer behöver stöd av en annan familj eller medmänniska med mer stabilitet i sitt liv än de själva har. Det kan röra sig om barnfamiljer där de vuxna behöver stöd i sin föräldraroll och/eller avlastning någon helg per månad, barn och ungdomar med problem att anpassa sig i hemmet, skolan eller kamratkretsen eller barn och ungdomar som behöver någon annan vuxen person än föräldrarna att prata med.

En kontaktfamilj eller kontaktperson fungerar som ett sådant stöd. Ingen särskild utbildning krävs för uppdraget men väl ett stort engagemang för andra människor och en egen stabil social situation. Stödet ges och tas emot helt på frivilliga grunder.

Den som tar uppdrag som kontaktfamilj får en ekonomisk ersättning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria Kvist