LSS för barn & unga

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service från kommunen. Vi erbjuder stöd för att du ska kunna leva ett bra liv och aktivt kunna delta i samhället. Insatserna söker du och dina vårdnadshavare via en LSS-handläggare.

flicka bakhuvud

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att utifrån sina individuella förutsättningar kunna utvecklas och leva så självständigt som möjligt. Du som har ett funktionshinder som gör att du omfattas av någon av de tre personkretsarna inom LSS har rätt till insatser och stöd för att kunna leva på ett liknande sätt som barn utan funktionshinder.

Landskrona stad erbjuder insatser till funktionshindrade barn och ungdomar upp till 20 år. Insatserna söker du hos oss via en handläggare, se kontaktinformation längre ner. Verksamheten ska var lättillgänglig och anpassas utifrån dina behov av stöd och hjälp. Tillsammans utvecklar vi insatser som passar dig.

I Landskrona erbjuds barn och ungdomar bland annat korttidstillsyn och korttidsvistelse på något av våra korttidsboenden. Vi har även ledsagarservice och avlösarservice till de barn och familjer som har behov av detta.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

  • Handläggare 0418-47 36 85

För mer information läs Funktionsnedsättning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

LSS Barn  
LSS Barn

Verksamhetschef

Carina Magnusson

Telefon: 0418 - 47 04 44

carina.magnusson@landskrona.se

 

Sektionschef

Anette Petersson

Telefon: 0418 - 47 37 07

anette.petersson@landskrona.se