Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät om du inte klarar dig ekonomiskt på egen hand. I Landskrona stad kan du på olika sätt få råd och stöd om du har svårt att försörja dig själv. Du kan ansöka om försörjningsstöd eller få råd om hur du ska klara dina skulder eller behålla ditt hyreskontrakt.

pengar
Landskrona stad erbjuder också stöd i olika former till medborgare som inte klarar sin egen försörjning. Vi erbjuder vägledning och konkreta insatser för att du så snart som möjligt ska kunna bli självförsörjande igen genom arbete eller utbildning.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som du ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dig som inte kan försörja dig genom egen inkomst och som saknar tillgångar. Stödet är utformat för att täcka ditt mest grundläggande behov som kostnader för mat, kläder, boende etc.

Här finns en länk till Socialstyrelsen som du kan använda om du vill göra en förenklad provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Du har även möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd om du har svårt att klara av extra utgifter som kan uppstå i livet som till exempel tandvård, glasögon eller medicinkostnader.

Vem kan få försörjningsstöd?

Du som bor eller vistas i Landskrona stad och som inte har tillräckligt med egna inkomster, pengar eller tillgångar kan söka försörjningsstöd. Din aktuella situation påverkar på olika sätt rätten till försörjningsstöd. Behovet av stöd kan pågå under kortare eller längre tid och kan också bara utgöras av en enstaka insats.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Ekonomiskt bistånd  
Ekonomiskt bistånd
 

Telefontid till handläggare

Måndag och tisdag klockan 13.00-14.00.
Onsdag, torsdag och fredag klockan 08.30-09.30.

Mottagningen

Telefon- och öppettider: 0200-770 220, Rådmansgatan 7

Måndag och fredag, drop-in och hjälp med ansökan kl 09.00-11.00, 

Tisdag, mottagningstelefon för ansökan kl 13.00-14.00

Onsdag och torsdag, mottagningstelefon för ansökan kl 09.00-11.00

Reception

Rådmansgatan 7

Telefon: 0418-47 36 60

Fax: 0418-47 36 57


Digital ansökan med e-legitimation

Du som har e-legitimation kan använda vår e-tjänst till att söka försörjningsstöd digitalt.
Man kan ansöka max en gång per månad. Detta gäller er som har pågående ärenden i dagsläget. Kontakta din socialsekreterare om du vill börja ansöka via webben.
 
Länk till e-tjänst >>

Verksamhetschef

Pia Söderstierna
Telefon: 0418-47 03 88

Sektionschef

Emira Talic
Telefon: 0418-47 34 30

Biträdande sektionschefer

Theresa Helgesson
Telefon: 0418- 47 37 81

Annika Möllerstedt (Tf.)
Telefon: 0418- 47 34 07

Sektionschef Mottagningen

Camilla Andersson
Telefon: 0418-47 38 09