Ansökan om ekonomiskt bistånd

När du behöver ansöka om försörjningsstöd kontaktar du Mottagningen på telefon: 0200-770 220 för ett första samtal. En handläggare ställer frågor kring din ekonomiska situation och ger dig information om försörjningsstöd.

illustarioner människor

Hur ansöker du om försörjningsstöd?

Handläggaren gör under samtalet en inledande bedömning av din rätt till bistånd och ställer frågor kring dina inkomster och utgifter samt personliga förhållanden. Samtalet kan också vara enbart rådgivande då du får möjlighet att diskutera din ekonomiska situation och själv bedöma om du vill ansöka om försörjningsstöd. Under samtalet tar du därför själv ställning till om du vill att din ansökan ska registreras direkt eller om du först vill få information och ansökningshandlingar hemsända för påseende.

Alla ansökningar ska enligt lag registreras i socialregistret där de sedan gallras bort efter fem år.

Efter samtalet skickas information och ansökningshandlingar hem till dig tillsammans med kontaktuppgifter till din handläggare. Ansökningshandlingarna ska du fylla i, skriva under och lämna in så snart du kan dock senast det datum som finns angivet i det brev som medföljer. Har du valt att ansöka direkt men ändrar dig kommer du ändå att få ett beslut hemsänt till dig. Handläggningen går både enklare och fortare om alla uppgifter i blanketten är ifyllda och kan styrkas.

För socialtjänsten gäller sekretess i förhållande till andra myndigheter och enskilda personer. I din ansökan lämnar du samtycke till att socialtjänsten får ta kontakt med vissa myndigheter inför ditt första besök på Sektionen för Ekonomiskt bistånd. Dessa uppgifter kan vara nödvändiga för att utredningen om din rätt till försörjningsstöd ska kunna genomföras.

När din ansökan har kommit in till nämnden tilldelas en handläggare som påbörjar handläggningen av din ansökan och du kan då få en kallelse till besök eller en begäran om ytterligare uppgifter. Du får då namn och kontaktuppgifter till den som kommer att handlägga ditt ärende.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Ekonomiskt bistånd  
Ekonomiskt bistånd

Reception

Adress och drop-in måndagar: Rådmansgatan 7
 
Telefon: 0418-47 36 60
Fax: 0418-47 36 57

Telefontid till handläggare

Måndag och tisdag klockan 13.00-14.00.
Onsdag, torsdag och fredag klockan 08.30-09.30.

Mottagningen

Mottagningstelefon: 0200-770 220
 
Måndag, drop-in och hjälp med ansökan kl 09.00-11.00, adress Rådmansgatan 7 (våning 1)
 
Tisdag, mottagningstelefon för ansökan kl 13.00-14.00
 
Onsdag, mottagningstelefon för ansökan kl 09.00-11.00
 
Torsdag, mottagningstelefon för ansökan kl 09.00-11.00
 
Fredag, drop in och hjälp med ansökan kl 09.00-11.00 
 
Sektionschef, Camilla Andersson
Telefon: 0418-47 38 09

Digital ansökan med e-legitimation

Du som har e-legitimation kan använda vår e-tjänst till att söka försörjningsstöd digitalt.
Man kan ansöka max en gång per månad. Detta gäller er som har pågående ärenden i dagsläget. Kontakta din socialsekreterare om du vill börja ansöka via webben.
 
Länk till e-tjänst >>

Verksamhetschef

Pia Söderstierna
Telefon: 0418-47 03 88

Sektionschef

Emira Talic
Telefon: 0418-47 34 30

Biträdande sektionschefer

Theresa Helgesson
Telefon: 0418- 47 37 81

Annika Möllerstedt (Tf.)
Telefon: 0418- 47 34 07