Arbetsmarknadsinsatser för dig som har försörjningsstöd

I Landskrona stad arbetar man aktivt för att du så snart som möjligt ska kunna bli självförsörjande igen. Under den tid du uppbär försörjningsstöd kommer du att deltaga i olika kompetenshöjande verksamheter som praktik eller dylikt för att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden.

arbetsmarknadsinsatser

Individ- och familjeförvaltningen erbjuder insatser till dig som är arbetslös och har försörjningsstöd. Du kan till exempel erbjudas arbetsträning eller praktik inom kommunen eller inom det privata näringslivet. Andra insatser kan vara kompetensutveckling inom något område som gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. För dig som står långt ifrån ett arbete kan deltagande i gruppverksamhet ge stöd och motivation i viljan till förändring.

Som ett första steg upprättar du en handlingsplan med den socionom som handlägger ditt ärende. Handlingsplanen kan även innehålla ett uppdrag till Kompetensforum utifrån vilken hjälp eller det stöd som du behöver för att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden. En nära samverkan sker med Arbetsförmedlingen.

Socialtjänstlagen ställer krav på att den som har försörjningsstöd själv måste göra vad den kan för att närma sig arbetsmarknaden. Enligt lagen ska den som står till arbetsmarknadens förfogande därför deltaga i de kompetensutvecklande insatser som erbjuds för att man ska ha rätt till försörjningsstöd. Om du tackar nej till ett erbjudet arbete eller till andra insatser som arbetsförmedlingen eller kommunen erbjuder dig kan du därför inte räkna med att få ekonomiskt bistånd till din försörjning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Individ- och familjeförvaltningen  
Individ- och familjeförvaltningen

Besöksadress:
Drottninggatan 7

Postadress:
Landskrona stad, 
Individ- och familjeförvaltningen 
261 80 Landskrona

Telefonnummer:
0418-47 00 00 (växel)
Fax:
0418-47 36 36