Överklagande

Om du inte är nöjd med det beslut du fått på din ansökan eller tycker att beslutet är felaktigt kan du överklaga beslutet. Rätten att överklaga gäller både beslut om försörjningsstöd och beslut om andra biståndsinsatser t.ex. stöd, vård eller behandling.

Det är kostnadsfritt att överklaga ett beslut. Du får information om hur du överklagar tillsammans med beslutet.

Så här gör du för att överklaga
Inom tre veckor från att du fått ett skriftligt beslut om avslag ska du lämna in ett överklagande till Landskrona stad. I överklagandet ska du beskriva:

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • Varför du tycker beslutet är felaktigt
  • Hur du vill att beslutet ska se ut

Överklagandet ska vara daterat och underskrivet. Lämna in eller skicka överklagandet till din handläggare i Landskrona stad. Om du behöver hjälp med din överklagan kan din handläggare hjälpa dig. Du har möjlighet att skriva på ditt modersmål om du har lättare att uttrycka dig på något annat språk än svenska. 

Ändras inte beslutet skickas ditt överklagande ihop med ett yttrande till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten skickar sin dom hem till dig. Förvaltningsrättens dom går att överklaga.

Beslutet genomförs
När beslutet är klart kan stödinsatser påbörjas av en utförare. Utföraren kan vara en kommunal eller privat verksamhet som arbetar på uppdrag av Landskrona Stad.

Omprövning och uppföljning av beslut
Om ditt behov förändras kan handläggaren ompröva beslutet. Det kan innebära att du beviljas andra stödinsatser eller att dina beviljade insatser ökar eller minskar i omfattning. Även om dina behov inte har förändrats följs beslutet upp regelbundet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Ekonomiskt bistånd  
Ekonomiskt bistånd

Reception

Adress och drop-in måndagar: Rådmansgatan 7
 
Telefon: 0418-47 36 60
Fax: 0418-47 36 57

Telefontid till handläggare

Måndag och tisdag klockan 13.00-14.00.
Onsdag, torsdag och fredag klockan 08.30-09.30.

Mottagningen

Mottagningstelefon: 0200-770 220
 
Måndag, drop-in och hjälp med ansökan kl 09.00-11.00, adress Rådmansgatan 7 (våning 1)
 
Tisdag, mottagningstelefon för ansökan kl 13.00-14.00
 
Onsdag, mottagningstelefon för ansökan kl 09.00-11.00
 
Torsdag, mottagningstelefon för ansökan kl 09.00-11.00
 
Fredag, drop in och hjälp med ansökan kl 09.00-11.00 
 
Sektionschef, Camilla Andersson
Telefon: 0418-47 38 09

Digital ansökan med e-legitimation

Du som har e-legitimation kan använda vår e-tjänst till att söka försörjningsstöd digitalt.
Man kan ansöka max en gång per månad. Detta gäller er som har pågående ärenden i dagsläget. Kontakta din socialsekreterare om du vill börja ansöka via webben.
 
Länk till e-tjänst >>

Verksamhetschef

Pia Söderstierna
Telefon: 0418-47 03 88

Sektionschef

Emira Talic
Telefon: 0418-47 34 30

Biträdande sektionschefer

Theresa Helgesson
Telefon: 0418- 47 37 81

Annika Möllerstedt (Tf.)
Telefon: 0418- 47 34 07