Familjerådslag

Man kan samla till ett familjerådslag när man har ett problem som behöver lösas och man behöver engagemang, åsikter, kunskap, tips om möjliga lösningar från fler än sig själv. Ett familjerådslag är ett möte där det är huvudpersonen eller familjen som samlar viktiga personer, närstående såväl som professionella, runt sig för att lösa ett problem och planera för framtiden. Ett familjerådslag är alltid familjens möte även om det kanske initierats av en tjänsteman.

Hur går ett familjerådslag till?

En opartisk samordnare hjälper till att organisera mötet så att alla är förberedda och det blir så konstruktivt som möjligt. Samordnaren träffar alla som skall vara med på mötet och förbereder dem. Strukturen är viktig, att alla får uttrycka sin mening och prata till punkt. Mötets syfte är fokusera på rådslagets huvudperson och kunna blicka framåt och inte fastna i det gamla och det som inte fungerar. Det förutsätter att de som ansökt om att få ha ett rådslag släppt på sekretessen så att alla inbjudna kan prata fritt under mötet. Att ha ett familjerådslag är frivilligt även om kanske förutsättningar som skall avhandlas under mötet inte grundar sig i frivillighet. Inför mötet har man tagit fram frågeställningar som i samförstånd skall besvaras under familjerådslaget.

Vad händer vid mötet?

Inledningsvis i det första steget ger de professionella som är inbjudna sina bilder av situationen. Det kan vara socialsekreterare och personal från andra myndigheter som skola, förskola eller sjukvård, men också andra personer. De redovisar vilket stöd de kan erbjuda men föreslår inte lösningar på problemet. Därefter i andra steget följer en privat överläggning. Samordnaren och informatörerna lämnar rummet, men samordnaren och initiativtagaren finns till hands utanför, om frågor skulle uppstå. Tillsammans med sina närmaste skall familjen diskutera och planera för vad som blir bäst utifrån de frågeställningar man samlats kring. I mötets tredje steg kommer samordnaren och socialtjänstens personal in igen och tillsammans går man igenom de överenskommelser som gjorts och vilket stöd som behövs från de professionella för att genomföra planeringen. Handlingsplanen skall besvara frågorna med ”vad, hur, vem och när”? Samma dag eller snarast besvaras den handlingsplan som det privata nätverket tagit fram.

Uppföljningsmöten:

Uppföljningsmöten är en viktig del av familjerådslagsmodellen och bokas oftast in inom några veckor eller månader, beroende på situationen. Fokus på uppföljningsmöten är att utvärdera den tidigare upprättade handlingsplanen och vid behov fortsätta framåt. Exempel på frågeställningar vid en uppföljning är:

  • Vad i planen har fungerat?
  • Vad behövs förändras för att planen skall fungera bättre?
  • Behövs fler uppföljande möten?

Vem kommer till familjerådslaget?

Familjen bestämmer med hjälp av samordnaren vem som skall bjudas in till  familjerådslaget. Viktiga personer är syskon, mor- och farföräldrar och andra släktingar. Vänner, grannar och andra som står familjen nära kan också bjudas in. Ibland har kontakten av olika skäl brutits med viktiga personer. Samordnaren kan hjälpa till med kontakten med personer, med vilka kontakten är bruten eller där det finns konflikter men där personen trots allt är viktig. Det är viktigt att få med både personer som kan ses som stöd likväl som de som kan ses som ett hinder för förändring.

Vad händer om det finns konflikter mellan personer som bjuds in eller man tror att det inte finns något intresse av att delta?

Familjerådslagets syfte är att planera för huvudpersonens framtid och de inbjudna deltar för dess skull. Samordnaren kommer att lägga ner mycket tid på att förbereda alla som bjuds in så att de förstår syftet med mötet.

Hur går jag tillväga för att få till stånd ett familjerådslag?

Att arrangera ett familjerådslag är kostnadsfritt för kommuninvånare i Landskrona. Man behöver inte heller söka bistånd eller ens ha en aktuell kontakt inom socialtjänst eller andra myndigheter för att kunna få hjälp att arrangera rådslaget. Har du en kontakt med en myndighetsperson i Landskrona stad hör först med dem.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation  
Kontaktinformation

Koordinator

ZouZou Rosqvist

Telefon: 0418 - 47 32 45
E-post: zouzou.rosqvist@landskrona.se

 

Sektionschef

Patrik Hohman

Telefon: 0418 - 47 34 64
E-post: patrik.hohmann@landskrona.se

Senast uppdaterad av maria.kvist@landskrona.se