Familjerådslag

Ett familjerådslag kan hållas när en familj eller vuxen medborgare har ett problem som behöver lösas. Genom att samla sitt nätverk om behovet är engagemang, åsikter, kunskap, tips om möjliga lösningar från fler än sig själv. Ett familjerådslag är ett möte där det är den vuxna medborgaren eller familjen som samlar viktiga personer, närstående såväl som professionella, runt sig för att lösa ett problem och planera för framtiden. Ett familjerådslag är alltid familjens möte även om det kanske initierats av en tjänsteman.

Hur går ett familjerådslag till?

En opartisk samordnare hjälper till att organisera mötet så att alla är förberedda och det blir så konstruktivt som möjligt. Samordnaren träffar alla som skall vara med på mötet och förbereder dem. Strukturen är viktig, att alla får uttrycka sin mening och prata till punkt. Mötets syfte är fokusera på rådslagets huvudperson och kunna blicka framåt och inte fastna i det gamla och det som inte fungerar. Det förutsätter att de som ansökt om att få ha ett rådslag släppt på sekretessen så att alla inbjudna kan prata fritt under mötet. Att ha ett familjerådslag är frivilligt även om kanske förutsättningar som skall avhandlas under mötet inte grundar sig i frivillighet. Inför mötet har den vuxna medborgaren/familjen tillsammans med sin kontakt inom socialtjänsten tagit fram frågeställningar som i samförstånd ska besvaras under familjerådslaget.

Vad händer vid mötet?

Inledningsvis i det första steget ger de professionella som är inbjudna sina bilder av situationen. Det kan vara socialsekreterare och personal från andra myndigheter som skola, förskola eller sjukvård, men också andra personer. De redovisar vilket stöd de kan erbjuda men föreslår inte lösningar på problemet. Dessa kallas då för informatörer och informerar om det som de redan informerat den vuxna medborgaren/familjen om. I det andra steget av mötet följer en privat överläggning. Samordnaren och informatörerna lämnar rummet, men samordnaren och initiativtagaren finns till hands utanför, om frågor skulle uppstå. Tillsammans med sina närmaste ska familjen diskutera och planera för vad som blir bäst utifrån de frågeställningar som nätverket samlats kring. I mötets tredje steg kommer samordnaren och socialtjänstens personal in igen och tillsammans går man igenom de överenskommelser som gjorts och vilket stöd som behövs från de professionella för att genomföra planeringen. Handlingsplanen skall besvara frågorna med ”vad, hur, vem och när”? Professionella besvarar handlingsplanen vid mötet, i det fall handlingsplanen gäller frågor som inte kan besvaras av professionella vid mötet besvaras dessa snarast men senast inom en vecka.

Uppföljningsmöten:

Uppföljningsmöten är en viktig del av familjerådslagsmodellen och bokas oftast in inom några veckor eller månader, beroende på situationen. Fokus på uppföljningsmöten är att utvärdera den tidigare upprättade handlingsplanen och vid behov fortsätta framåt. Exempel på frågeställningar vid en uppföljning är:

  • Vad i planen har fungerat?
  • Vad behövs förändras för att planen skall fungera bättre?
  • Behövs fler uppföljande möten?

Vem kommer till familjerådslaget?

Den vuxna medborgaren eller familjen bestämmer med hjälp av samordnaren vem som skall bjudas in till familjerådslaget. Viktiga personer kan vara syskon, mor- och farföräldrar eller andra släktingar. Vänner, grannar och andra som står den vuxna medborgaren/familjen nära kan också bjudas in. Ibland har kontakten av olika skäl brutits med viktiga personer. Samordnaren kan hjälpa till i kontakten med personer i nätverket där kontakten är bruten eller där det finns konflikter men där personen trots allt är viktig. Det är viktigt att få med både personer som kan ses som stöd likväl som de som kan ses som ett hinder för förändring.

Vad händer om det finns konflikter mellan personer som bjuds in eller man tror att det inte finns något intresse av att delta?

Familjerådslagets syfte är att planera för den vuxna medborgarens eller familjens framtid och de inbjudna deltar för dess skull. Samordnaren kommer att lägga ner mycket tid på att förbereda alla som bjuds in så att de förstår syftet med mötet för att fokus på de aktuella frågeställningarna kan behållas.

Hur går jag tillväga för att få till stånd ett familjerådslag?

Att arrangera ett familjerådslag är kostnadsfritt för kommuninvånare i Landskrona. Bistånd behöver inte sökas för att hålla ett familjerådslag och en aktuell kontakt inom någon myndighet behöver inte heller finnas. Om det finns en aktuell kontakt med en myndighetsperson i Landskrona stad hör först med dem. I annat fall är ni välkomna att ta kontakt med koordinator och ni finner kontaktuppgifterna här intill.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation  
Kontaktinformation

Koordinator

ZouZou Rosqvist

Telefon: 0418 - 47 32 45
E-post: zouzou.rosqvist@landskrona.se

 

Sektionschef

Patrik Hohman

Telefon: 0418 - 47 34 64
E-post: patrik.hohmann@landskrona.se

Informationsfilmer om familjerådslag

 

Senast uppdaterad av Maria Kvist