Försörjningsstöd

Om du och din familj råkar ut för ekonomiska problem och inte ser någon annan möjlighet för er försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Här kan du ansöka om  försörjningsstöd, även kallat ekonomiskt bistånd eller socialbidrag. Du som tidigare har ansökt om försörjningsstöd kan använda vår e-tjänst till att ansöka digitalt. För att ansöka digitalt behöver du ha en e-legitimation och vara folkbokförd i Landskrona kommun.


Försörjningsstöd

Försörjningsstödet är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som du ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dig som inte kan försörja dig genom egen inkomst och som saknar andra tillgångar. Stödet är utformat för att täcka dina mest grundläggande behov, såsom kostnader för mat, kläder, boende etc.

Vem kan få försörjningsstöd?

Du som bor eller vistas i Landskrona och som inte har tillräckligt med egna inkomster, pengar eller andra tillgångar kan söka försörjningsstöd. Din aktuella situation påverkar på olika sätt rätten till försörjningsstöd. 

Att tänka på innan du ansöker om försörjningsstöd:

  • Försörjningsstöd är sista alternativet när alla andra alternativ är uttömda
  • Du kan ha rätt till andra bidrag som du ska söka i första hand t.ex. bostadbidrag, aktivitetsstöd och barnbidrag.
  • Du kan kontakta oss för rådgivning innan du ansöker.
  • När du ansöker via vår e-tjänst behöver du inte lämna in några handlingar i pappersform men, du ska ha alla handlingar till hands hemma om vi behöver dessa för att kunna behandla din ansökan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Ekonomiskt bistånd  
Ekonomiskt bistånd

Mottagningen

Telefon: 0200-770 220
Adress: Rådmansgatan 7

Telefontider;

Måndag: mottagningstelefon för ansökan kl 09.00-11.00

Tisdag: mottagningstelefon för ansökan kl 13.00-14.00

Onsdag: mottagningstelefon för ansökan kl 09.00-11.00

Torsdag: mottagningstelefon för ansökan kl 09.00-11.00

Fredag: mottagningstelefon för ansökan kl 09.00-11.00

Reception

Rådmansgatan 7
Telefon: 0418-47 36 60 
Fax: 0418-47 36 57

Blankett för ansökan 


Digital ansökan med e-legitimation

Du som har e-legitimation kan använda vår e-tjänst till att söka försörjningsstöd digitalt. Man kan ansöka max en gång per månad. Detta gäller er som har pågående ärenden i dagsläget. Kontakta din socialsekreterare om du vill börja ansöka via webben.

 
Länk till e-tjänst >>

Verksamhetschef

Emira Talic

Telefon: 0418 - 47 34 30
E-post: emira.talic@landskrona.se

Sektionschef

Theresa Helgesson

Telefon: 0418 - 47 37 81
E-post: theresa.helgesson@landskrona.se

Biträdande sektionschef

Magnus Nilsson

Telefon: 0418- 47 36 47
E-post: magnus.nilsson@landskrona.se

Pia Sonesson

Telefon: 0418- 47 02 10
E-post: pia.sonesson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Johan Agerblom