Har du frågor kring alkohol, narkotika, doping eller tobak?

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Stöd till dig och dina anhöriga  
Stöd till dig och dina anhöriga

Är du orolig över en familjemedlems alkohol- och tobaksvanor eller misstänker du droganvändning?


Undrar du om du själv är i riskzonen?

Kontaktperson: Linn.Sandén@landskrona.se
Mottagningstelefon: 0418-473202
Besöksadress: Järnvägsgatan 4
261 32 Landskrona

Kontakt  
Kontakt

ANDT-koordinator
Sofie Wilén
Telefon: 0418 - 47 32 02
andt@landskrona.se