Sociala jouren

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation. Det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller andra akuta situationer. Det kan också handla om att man misstänker att ett barn riskerar att fara illa. Sociala jouren når du via Polisens växel på telefonnummer 114 14.

Landskronas kust och rapsfält

Om du råkar ut för akuta sociala problem under veckoslut eller helger kan du kontakta sociala jouren. Behovet eller problemet ska ha uppkommit då ordinarie socialtjänst inte har öppet.  Sociala jouren prioriterar akuta ärenden och ärenden där barn är inblandade

Sociala jourens uppgifter

  • Rådgivning, hänvisning, upplysning
  • Stödjande eller utredande samtal
  • Hembesök
  • Åtgärder enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU
  • Åtgärder enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall - LVM
  • Sociala jouren handlägger inte ansökningar om försörjningsstöd.


Barn som far illa

Misstänker du att ett barn far illa och det är utanför socialtjänstens ordinarie kontorstid? Då ska du vända dig till den sociala jouren.

Sociala jouren når du via Polisens växel på telefon: 114 14.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Landskrona stads växel
Telefon: 0418 - 47 00 00

Akuta problem SOS
Telefon: 112

Sociala jouren
Telefon: 114 14

BUP
Telefon: 020 - 51 20 20

BUP i Landskrona
Telefon: 0418 - 45 43 30 
och 0418 - 45 43 34

Ungdomsmottagningen
Telefon: 0771-120202

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon: 1177

BRIS barn
Telefon: 116 111

BRIS vuxen
Telefon: 077 - 150 50 50

Röda korset Jourhavande kompis
Telefon: 020 - 222 444

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020 - 50 50 50

Brottsofferjouren
Telefon: 0200 - 21 20 19

Nationella hjälplinjen
Telefon: 020 - 22 00 60