Socialjouren

Socialjouren kan ge akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation. Det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller andra akuta situationer. Det kan också handla om att man misstänker att ett barn riskerar att fara illa. Socialjouren nås via 0418-47 44 00. I en situation med akut fara för liv och hälsa, ring alltid 112!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Landskrona stads växel
Telefon: 0418 - 47 00 00

Akuta problem SOS
Telefon: 112

Socialjouren
Telefon: 0418-47 44 00

 

 

Senast uppdaterad av Johan Agerblom