Våld i nära relation

Är du utsatt för våld av en partner, familjemedlem eller släkting? Är du eller har du blivit hotad? Riskerar du att bli bortgift? Vågar du inte längre bo kvar i din bostad? Familjefrid vänder sig till män och kvinnor som på olika sätt utsatts för våld eller kränkningar i nära relation. Alla har rätt att leva utan kränkningar, hot eller våld. Du har rätt att bemötas med respekt.

Ängsblommor

Vad är våld egentligen?

Våld kan vara fysiska slag eller kränkningar, men även psykiska kränkningar. Det kan också vara att bli kontrollerad, hindrad i sina handlingar, hindrad att göra egna val och i sin rätt att bestämma över sig själv. Våld kan vara att du blir utsatt för knuffar, slag och misshandel. Det kan innebära att du blir hotad, nedvärderad eller kontrollerad. Att se och höra kränkningar mot andra som står dig nära är också en form av våld mot dig.

Landskrona stads familjefridsverksamhet omfattar råd, stödsamtal, skyddat boende för våldsutsatta personer och utslusslägenheter för kvinnor och barn. Inom Familjefrid finns även verksamheten Fredman som erbjuder stöd och råd till män i rollen av både offer och gärningsman. Det finns även en nätverksgrupp i staden som arbetar mot hedersrelaterat våld.

Väkommen att kontakta oss!

Du kan vända dig till socialtjänsten för att ansöka om olika former av stöd. Ring kommunens mottagningstelefon på nummer 0220-770 220. Mottagningen har telefontid måndag-fredag klockan 10.00–11.30.

Om du är i akut behov av skydd kontakta alltid polisen direkt, ring 112.

Utanför kontakttiderna ovan kontaktar du annars socialjouren på telefon: 0418-47 49 00

Du kan klicka på rubrikerna nedan för mer information.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Familjefrid  
Familjefrid

Mottagningen för familjefridsfrågor

Telefon: 0200-770 220

Måndag, drop in för ansökan kl 09,00-11,00

Tisdag, mottagningstelefon för ansökan kl 13,00-14,00

Onsdag, mottagningstelefon för ansökan kl 09,00-11,00

Torsdag, mottagningstelefon för ansökan kl 09,00-11,00

Fredag, drop in för ansökan kl 09,00-11,00

Drop in – Rådmansgatan 7,

våning 1

Hjälp med den första ansökan och begärda handlingar, onsdagar kl 13,00-15,00, Rådmansgatan,

våning 1.

Verksamhetschef

Pia Söderstjerna
Telefon: 0418 - 47 03 88
Mejl: pia.soderstjerna@landskrona.se

Sektionschef
Emira Talic
Telefon: 0418 - 473430
Mejl: emira.talic@landskrona.se

Landskrona stads växel  
Landskrona stads växel

Telefon:
0418 - 47 00 00

Besöksadress:
Stadshuset, Drottninggatan 7

Postadress:
Landskrona stad
261 80  Landskrona

Publicerat den av Patrik Linder

Senast ändrad