Vuxna

Vuxna kan ibland behöva stöd och hjälp för att kunna hantera olika situationer i livet. Det finns flera olika verksamheter inom Landskrona Stad du kan vända dig till för att få stöd och hjälp om du t.ex. behöver hjälp med ett missbruk, är utsatt för våld och brott eller står helt utan bostad.

Socialtjänsten erbjuder olika former av stöd vid missbruk och beroende. Vård och behandling av missbruksproblem kan ske i olika former och ha olika innehåll beroende på hur allvarliga problemen är.

Du som är utsatt för våld och brott och behöver få hjälp och stöd är välkommen att vända dig till socialtjänsten. Hit kan du också vända dig om du befarar att någon i din omgivning far illa eller om du själv har problem med ilska och aggressioner.

Du som är hemlös eller i befinner dig i riskzonen för hemlöshet är välkommen att kontakta Landskrona stad för stöd och rådgivning. Socialtjänsten har ingen bostadsförmedling men kan erbjuda stöd i olika former vid akuta situationer.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Maria Kvist