Boende

Det kan ibland vara svårt att hitta en bostad på bostadsmarknaden. För några blir läget så akut att man inte vet hur man ska finna tak över huvudet. I vissa situationer kan socialtjänsten hjälpa till att ordna ett tillfälligt boende.

Kommunen har yttersta ansvaret för de personer som bor eller vistas i kommunen. Det innebär dock inte att kommunen ska tillhandahålla bostäder till alla som saknar eget boende.

Om du behöver hjälp med frågor som rör boende är du välkommen att ringa Individ- och familjeförvaltningens mottagning: 0200-770 220.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Om du behöver socialtjänstens hjälp med bistånd som rör boende kontakta

Mottagningen för vuxna, telefon 0200-770 220

Senast uppdaterad av Maria Kvist