Mottagningen

Mottagningen för vuxna tar emot ansökningar och anmälningar i samtliga ärende rörande vuxna, ekonomiskt bistånd, våld i nära relation, missbruk, psykisk ohälsa, dödsboärenden samt boende.

Mottagningen ger dig rådgivning och information utifrån din individuella situation.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Mottagningen 

Telefon: 0200-770 220

Måndag, samt onsdag - fredag mellan 09:00-11:00

Tisdag mellan 13:00-14:00

Besöksadress; Kungsgatan 11

e-post: mottagning.vuxen@landskrona.se

Verksamhetschef

Emira Talic

Telefon: 0418-47 34 30
E-post: emira.talic@landskrona.se

Sektionschef

Theresa Helgesson

Telefon: 0418-47 37 81
E-post: theresa.helgesson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Maria Kvist