Psykisk ohälsa

Målet med Landskrona stads socialpsykiatriska verksamhet är att alla personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning ska känna gemenskap, kunna påverka sin situation och leva i ett gott socialt sammanhang.

Psykisk funktionsnedsättning

En psykisk funktionsnedsättningen kan påverka din förmåga att ta hand om dig själv i det dagliga livet, din förmåga att umgås med andra och kan även begränsa din förmåga att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter. Inom socialpsykiatrin i Landskrona arbetar vi för att på olika sätt stödja dig i att bibehålla eller utveckla dina förmågor att leva ett gott liv.

Aktivitet och sysselsättning

En viktig del i stödet till dig som har en psykisk funktionsnedsättning är daglig aktivitet och sysselsättning. Den dagliga sysselsättningen planeras tillsammans med dig och de önskemål du har. I Landskrona anordnas dagligen (måndag-fredag) aktiviteter på Aktivitetshuset Hamnen. Efter ett biståndsbeslut från din handläggare är du välkommen till oss.

Boendestöd i hemmet

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning erbjuds också stöd till att klara praktiska vardagssysslor i ditt boende och närmiljö. Efter ett biståndsbeslut från din handläggare bestämmer du tillsammans med boendestödgruppen hur detta arbete skall läggas upp för just dig.

Personliga ombud

Du har också möjlighet att kontakta Personliga Ombud som på ditt uppdrag kan fungera som ditt ombud i kontakt med olika myndigheter och organisationer.

Vill du läsa mer om de Personliga ombuden, klicka på rutan nedan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

Verksamhetschef

Emira Talic

Telefon: 0418 - 47 34 30
E-post: emira.talic@landskrona.se

Sektionschef

Marie Nilsson

Telefon: 0418 - 47 02 26
marie.nilsson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Johan Agerblom