Psykisk ohälsa

Målet med Landskrona stads socialpsykiatriska verksamhet är att alla personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning ska känna gemenskap, kunna påverka sin situation och leva i ett gott socialt sammanhang.

Psykisk funktionsnedsättning

En psykisk funktionsnedsättningen kan påverka din förmåga att ta hand om dig själv i det dagliga livet, din förmåga att umgås med andra och kan även begränsa din förmåga att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter. Inom socialpsykiatrin i Landskrona arbetar vi för att på olika sätt stödja dig i att bibehålla eller utveckla dina förmågor att leva ett gott liv.

Aktivitet och sysselsättning

En viktig del i stödet till dig som har en psykisk funktionsnedsättning är daglig aktivitet och sysselsättning. Den dagliga sysselsättningen planeras tillsammans med dig och de önskemål du har. I Landskrona anordnas dagligen (måndag-fredag) aktiviteter på Aktivitetshuset Hamnen. Efter ett biståndsbeslut från din handläggare är du välkommen till oss.

Boendestöd i hemmet

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning erbjuds också stöd till att klara praktiska vardagssysslor i ditt boende och närmiljö. Efter ett biståndsbeslut från din handläggare bestämmer du tillsammans med boendestödgruppen hur detta arbete skall läggas upp för just dig.

Särskilt boende

Om du har en psykisk funktionsvariation som medför ett varaktigt och omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov, när insatser i hemmet inte är tillräckliga, kan du ansöka/erbjudas särskilt boende där du har tillgång till stöd dygnet runt. När du bor på ett särskilt boende betalar du förutom hyra och mat även en inkomstprövad omsorgsavgift. 

I Landskrona finns två särskilda boenden för psykiskt funktionsvarierade, Pallas och Tränggatans boenden med sammanlagt tolv platser. Du bor i en egen lägenhet i ett vanligt trapphus.

FACT-vårdprogram

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) är ett vårdprogram som ska ge en god vård och omsorg, genom en flexibel användning av psykiatrins och kommunens resurser. Programmet vänder sig till vuxna med svår psykiatrisk sjukdom.

Syftet med programmet är att erbjuda hjälp från både kommunen och psykiatrin genom sammansatta team, så kallade ”flexibla team”. Teamet samarbetar för att du som individ ska få hjälp så snabbt som möjligt utifrån de behov du har. Teamets huvudsakliga uppdrag är att stödja din återhämtning och att arbeta förebyggande för att du i bästa mån ska kunna bevara din psykiska hälsa.

Programmet är till för dig som har en allmänpsykiatrisk diagnos. Undantaget är psykossjukdom och beroendesjukdom. Din diagnos ska medföra nedsatt funktionsförmåga och att det finns perioder då du är i behov av akut stöd med ökade insatser, såväl som det finns perioder då du har mindre behov av insatser. Här kan du läsa mer om FACT. 

Kommunens samordnare kan svara på dina frågor och kan även hjälpa till med en remiss. Johanna Olsson 0418-470261 och Suzanne Johansson 0418-473732 nås på vardagar mellan 08.00-16.00.

Personliga ombud

Du har också möjlighet att kontakta Personliga Ombud som på ditt uppdrag kan fungera som ditt ombud i kontakt med olika myndigheter och organisationer.

Vill du läsa mer om de Personliga ombuden, klicka på rutan nedan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Maria Kvist