Stadsplanering & trafik

För en väl fungerande kommun krävs bra planering och en god infrastruktur. Vi underhåller gator, parker och naturområden i kommunen. Vi förbereder för utveckling och utbyggnad för nya företag, bostäder och rekreationsområden. Både för dig som privatperson och som näringsidkare.

Det är kommunen som ansvarar för kartor och lantmäteri i kommunen. I vår kartdatabas finns information över våra olika områden, tomter och adresser.

Vi tar hand om våra gator, vi lagar dem, sköter renhållning och på vintern ansvarar vi för snöröjning och sandning på kommunens gator. Vi sköter våra parker, belysning och tömmer papperskorgar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson