Ansökan om planändring

Du som vill utföra något som kan innebära att en detaljplan behöver förändras eller upphävas ska begära ett planbesked/planändring från Stadsbyggnadsförvaltningen.

Vid ansökan om ny eller ändrad detaljplan ska en begäran om planbesked/planändring göras.  

Kommunen ska besluta om planbesked inom fyra månader. När beslutet är fattat lämnas planbeskedet till sökande - antingen positivt eller negativt. Ett positivt planbesked innebär att kommunen har för avsikt att inleda planarbete. Ungefärlig tidpunkt för detaljplanens antagande anges. 

Om kommunen inte finner det lämpligt med den föreslagna planläggningen blir planbeskedet negativt.

Observera att kommunen tar ut en avgift för planbeskedet, vare sig det är positivt eller negativt.

Ansökningsblankett

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta planavdelningen  
Kontakta planavdelningen

Johan Nilsson
Bitr. stadsbyggnadschef samt planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planarkitekt
lisa.lindekranz@landskrona.se
0418-47 35 56

Harald Klein
Planarkitekt
0418-47 35 55
harald.klein@landskrona.se

Johanna Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 69
johanna.karlsson@landskrona.se

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Gesa Hildebrand
Planarkitekt
0418-47 35 61
gesa.hildebrand@landskrona.se

Anette Andersson
Planarkitekt
0418-47 35 52
anette.c.andersson@landskrona.se