Ansökan om detaljplan

Du som vill utföra något som kan innebära att en detaljplan behöver förändras eller upphävas ska begära ett planbesked/planändring från Stadsbyggnadsförvaltningen.

Vid ansökan om ny eller ändrad detaljplan ska en begäran om planbesked/planändring göras.  

Kommunen ska besluta om planbesked inom fyra månader. När beslutet är fattat lämnas planbeskedet till sökande - antingen positivt eller negativt. Ett positivt planbesked innebär att kommunen har för avsikt att inleda planarbete. Ungefärlig tidpunkt för detaljplanens antagande anges. 

Om kommunen inte finner det lämpligt med den föreslagna planläggningen blir planbeskedet negativt.

 

Observera att kommunen tar ut en avgift för planbeskedet, vare sig det är positivt eller negativt.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Ansökningsblankett för detaljplan  
Ansökningsblankett för detaljplan

Senast uppdaterad av Rickard Persson