Detaljplaner under arbete

Till vänster hittar du de detaljplaner som är ute på samråd eller granskningsskede.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta planavdelningen  
Kontakta planavdelningen

Lisa Lindekranz
Planchef
lisa.lindekranz@landskrona.se
0418-47 35 56

Johanna Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 69
johanna.karlsson@landskrona.se

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Anette Andersson (tjänstledig t.o.m 2020-11-30)
Planarkitekt
0418-47 35 52
anette.c.andersson@landskrona.se

Diana Nilsson
Planarkitekt
0418-47 35 89
diana.nilsson@landskrona.se

Jonathan Nygaard (föräldraledig t.o.m 2021-04-30)
Planarkitekt
0418-47 35 55
jonathan.nygaard@landskrona.se

Anna Fogelberg
Planarkitekt
0418-47 35 61 
anna.fogelberg@landskrona.se

 

 

 

Behöver du hjälp ?  
Behöver du hjälp ?

Kontakta:

Marie-Anne Johansson
Assistent
0418-47 35 59
marie-anne.johansson@
landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo