Formulär för felanmälan

Här kan du anmäla fel som rör kommunens gator, parker, hamnar eller anläggningar. Exempelvis klotter, lekplatser, motionsspår, stränder, gatubelysning mer mera. Är det ett akut ärende som handlar om gator, torg, parker eller hamnar mellan 15.30-07.00 eller på helger så ringer du akutjouren på 0418-47 39 95. För information om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter se länk.

Lämna synpunkt  
Lämna synpunkt
Vatten och avlopp, kontakta NSVA  
Vatten och avlopp, kontakta NSVA
El och fjärrvärme, kontakta LEAB  
El och fjärrvärme, kontakta LEAB

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr