Formulär för felanmälan

Här kan du anmäla fel som rör kommunens gator, parker, hamnar eller anläggningar. Exempelvis klotter, lekplatser, motionsspår, stränder, gatubelysning mer mera. Är det ett akut ärende mellan 15.30-07.00 eller på helger så ringer du akutjouren på 0418-47 39 95.

Lämna synpunkt  
Lämna synpunkt