Gräva på allmän plats

I allmän platsmark utförs grävningar av olika slag. För att få gräva måste du ansöka om grävtillstånd samt upprätta en trafikanordningsplan. Här hittar du mer information hur det fungera vid grävning.

Ansökan om tillstånd

Var ute i god tid med din ansökan om grävtillstånd. Ansökan om tillstånd ska du lämna in senast två veckor innan arbetet ska påbörjas. Handläggningstiden är 14 dagar. 

Logga in och ansök via vår e-tjänst >> 

Är du en entreprenör och inte tidigare sökt grävtillstånd i Landskrona? Då måste du först skaffa inloggningsuppgifter till e-tjänsten innan du kan ansöka om tillstånd.

Se manual för hur du ansöker i systemet

Upprätta trafikanordningsplan

En trafikanordningsplan (TA-plan) krävs alltid vid ansökan om grävtillstånd eftersom framkomligheten för fordonstrafik, gående, cyklister med flera kan komma att påverkas. TA-planen visar hur arbetet ska utföras säkert för både trafikanter och personal. Trafikanordningsplanen ska upprättas av byggherren själv eller av anlitad entreprenör eller konsult.

En trafikanordningsplanen ska innehålla:

  • hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen
  • vilka avstängningar och vägmärken som ska användas
  • om vägmarkeringar (målningar på vägbanan) berörs
  • eventuella tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet m.m. 

Kolla innan du gräver

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för att:

  • få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns
  • skydda ledningar mot avgrävningar
  • förenkla och samordna grävarbeten 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Länkar  
Länkar

Senast uppdaterad av Rickard Persson