Grävningstillstånd

Glöm inte ditt grävningstillstånd!

Vid grävning i gatu- och parkmark ska ansökan om grävningstillstånd göras till Trafik- och tillståndsenheten. Blankett, information och villkor finns under Stadsplanering och trafik i e-serviceportalen.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.