Grävningstillstånd

Glöm inte ditt grävningstillstånd!

Vid grävning i gatu- och parkmark ska ansökan om grävningstillstånd göras till Trafik- och tillståndsenheten. Blankett, information och villkor finns under Stadsplanering och trafik i e-serviceportalen.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

KUNDTJÄNST GATA & PARK

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-12.00
0418-47 04 00

För alla frågor gällande vägar,
trafik, tillstånd, parkering, parker,
stränder, offentliga toaletter och 
vandringsleder.