Grävanmälan

Glöm inte din grävansökan!

Vid grävning i gatu- och parkmark skall grävansökan göras till teknik- och serviceförvaltningen.

Handläggare Magnus Landtblom
0418-47 06 69, 0709-47 06 69

Mejla till Magnus Landtblom, magnus.landtblom@landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.