Grävningstillstånd

Glöm inte ditt grävningstillstånd. Vid grävning i gatu- och parkmark ska en ansökan om grävningstillstånd göras till trafik- och tillståndsenheten.

Trafik- och tillståndsenhetens handläggningstid för grävningstillstånd är två veckor. Blankett, information och villkor finns i e-serviceportalen under Stadsplanering och trafik.

Kolla innan du gräver

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för att:

  • få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns

  • skydda ledningar mot avgrävningar

  • förenkla och samordna grävarbeten 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

KUNDTJÄNST GATA & PARK

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-12.00
0418-47 04 00

För alla frågor gällande vägar,
trafik, tillstånd, parkering, parker,
stränder, offentliga toaletter och 
vandringsleder.

Senast uppdaterad av Marie Håkansson