Industrispår

Landskrona stad förvaltar ett industrispår som är tillgängligt för de företag och industrier som behöver järnvägstransporter till och från områdena i hamnen. Spåranläggningen är tillgänglig under hela året. Farligt gods får fraktas på spåren.

Järnvägsnätsbeskrivning
Infrastrukturregister
Tillägg till JTF
Trafiksäkerhetsinstruktion

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Marie Håkansson