Information till fastighetsägare

Här finns viktig information till dig som äger en fastighet i Landskrona.

Att vara fastighetsägare i Landskrona innebär ett ansvar för renhållningen av de gångbanor och trottoarer som ligger i anslutning till fastighetsgränsen.

Som fastighetsägare har du dessutom ansvar för att framkomligheten är god och att sikten är fri för förbipasserande trafik. Detta innebär t ex att du måste hålla gångbanan fri från snö och att se till att buskar, träd och häckplanteringar hålls inom vissa ramar.

Mer information om vad som förväntas av dig som fastighetsägare finner du i flikarna nedan. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Marie Håkansson