Information om återställning av Varvsvägen

Det är nu dags att återställa Varvsvägen efter ledningsarbetet som har pågått sedan mitten av februari 2018. Detta berör sträckan mellan Lundåkragatan och Stuverigatan.

VarvsvägenI samband med återställningen planerar Teknik- och serviceförvaltningen att förstärka bärigheten på vägen genom att cementstabilisera den. Kort innebär detta att cement blandas in i vägkroppen vilket skapar en stabilare väg. Inblandningen av cement kräver dock att man ger materialet tid att härda vilket innebär att trafik inte kan släppas fram förrän härdningsprocessen är färdig.

Varvsvägen från korsningen Ringvägen/Varvsvägen till korsningen Lundåkragatan/Varvsvägen kommer därför att vara helt avstängd för genomfartstrafik under byggperioden.

Arbetet är planerat att påbörja måndagen vecka 34 och beräknas ta tre månader att färdigställa.

Vid frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta Gata-och parkavdelningens kundtjänst på 0418-47 04 00.

Vi ber er ha överseende med eventuella störningar i trafiken som arbetet kan medföra.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.