Renhållning

I Landskrona är det Gatu- och parkavdelningens driftenhet som ansvarar för skötsel och underhåll av gator och gång- och cykelbanor. Här kan vi läsa om vad de arbetar med.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Gatuchef Britt-Marie Persson
Telefon 0418-47 08 69
Mejla till Britt-Marie Persson 
britt-marie.persson@landskrona.se

Entreprenadingenjör Tony Brné
Telefon 0418-47 06 68
Mejla till Tony Brné
tony.brne@landskrona.se