Skötsel och underhåll

I Landskrona är det gatu- och parkenheten som ansvarar för skötsel och underhåll av gator och gång- och cykelbanor. Här kan vi läsa om vad de arbetar med.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Marie Håkansson