Håll Landskrona rent

Varje vår deltar Landskrona i aktionen Håll Sverige Rent för att minska på skräpet i naturen. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

 Kampanjbild Vi Håller Rent

Jag vill vara med!

Från 15 februari är anmälningen öppen till Vi Håller Rent. Anmäl er på www.hsr.se/vihallerrent. Alla anmälda deltagare får kostnadsfritt Håll Sverige Rent skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar, soppåsar och skräpspel. I Landskrona kommer vi dela ut materialet vecka 16-17. Deltagare är välkomna att hämta materialet hos Parkenheten på Björngatan 2

Parkenheten hämtar det skräp ni plockar

Stadsmiljöavdelningens Parkenhet hjälper gärna till med att hämta avfallet som plockas under vecka 16-17. För att vi ska hämta skräpet behöver ni anmäla det till oss samtidigt som ni hämtar skräpplockarmetarialet.

Vi Håller Rent är också ett bra tillfälle att lära sig mer om nedskräpning, återvinning och konsumtion. Vi är tacksamma om ni sorterar avfallet i komposterbart respektive övrigt avfall. 

Vid frågor om Vi Håller Rent kontakta Marie Håkansson på telefon: 0418-470680 eller mejl marie.hakansson2@landskrona.se.

Var med du också i kampen mot skräpet!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.