Håll Landskrona rent

Varje vår deltar Landskrona i aktionen Håll Sverige Rent för att minska på skräpet i naturen. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

 Kampanjbild Vi Håller Rent

Vill ni vara med?

Varje år omkring den 15 februari är anmälningen öppen till Vi Håller Rent. Anmäl er på www.hsr.se/vihallerrent . Alla anmälda deltagare får kostnadsfritt Håll Sverige Rent skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar, soppåsar och skräpspel.

Hämta materialet på Förrådsgatan 9

I Landskrona brukar materialet delas ut efter vecka 15. Deltagare är välkomna att hämta materialet hos Driftenheten, Förrådsgatan 9. För att kunna hämta material måste ni ha anmält er på www.hsr.se/vihallerrent

Vill ni ha hjälp med att hämta det uppsamlade avfallet?

Gata-Parkavdelningens Driftenhet hjälper gärna till med att hämta avfallet som plockas. För att vi ska hämta skräpet behöver ni anmäla det till oss samtidigt som ni hämtar skräpplockarmetarialet. Vi är tacksamma om ni sorterar avfallet i komposterbart respektive övrigt avfall. 

Mer information och bättre kunskap

Vi Håller Rent är också ett bra tillfälle att lära sig mer om nedskräpning, återvinning och konsumtion. 

Var med du också i kampen mot skräpet!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.