Geodetisk mätning, karta och GIS

Här hittar du information om stadens mät-, kart- och GIS-verksamhet.

Landskrona stads MBK- och GIS-avdelning erbjuder tjänster inom geodetisk mätning, karta och GIS. Det är en service för stadens förvaltningar och för den privata bygg- och anläggningsverksamheten.

Till oss vänder du dig om du har frågor om, eller vill ha hjälp med till exempel:

  • Nybyggnadskarta vid bygglov
  • Utsättning av byggnader
  • Lägeskontroll av byggnader efter färdigställande
  • Specialkartor
  • Utdrag ur kartbasen
  • Geodata för skolprojekt
  • Adresser

GIS-portalen

I GIS-portalen hittar du Landskrona stads interaktiva karttjänst på webben. Här publiceras geodata direkt från stadens kartdatabaser. Förutom en karta över kommunen som presenterar olika informationsslag (planer, vandringsleder och skolor) så erbjuder tjänsten även bland annat adress- och fastighetssök, flygfoton, bilddatabas från Minnesbanken och fastighetsgränser.

Här finns GIS-portalen

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta MBK- och GIS-avdelningen  
Kontakta MBK- och GIS-avdelningen

Pauline Pertoft
Avdelningschef
0418-47 06 15
pauline.pertoft@landskrona.se

Mättjänster och stomnät
Ring 0418-47 35 53
Telefontid måndag-fredag kl 07:00-11:30
Maila geomat@landskrona.se

Karttjänster samt adress- och lägenhetsregister
Karin Bengtsson
0418-47 35 67
karin.bengtsson@landskrona.se

Geodata och GIS
Eva-Lotta Bengtslin
0418-47 34 06
eva-lotta.bengtslin@landskrona.se

Stefan Persson
0418-47 06 25
stefan.persson@landskrona.se