Geodetisk mätning, karta och GIS

Här hittar du information om stadens mät-, kart- och GIS-verksamhet.

Karta över Landskrona

Landskrona stads MBK- och GIS-avdelning erbjuder tjänster inom geodetisk mätning, karta och GIS. Det är en service för stadens förvaltningar och för den privata bygg- och anläggningsverksamheten.

Till oss vänder du dig om du har frågor om, eller vill ha hjälp med till exempel:

  • Nybyggnadskarta vid bygglov
  • Utsättning av byggnader
  • Lägeskontroll av byggnader efter färdigställande
  • Specialkartor
  • Utdrag ur kartbasen
  • Geodata för skolprojekt
  • Adresser

Landskronakartan

Webbkartan Landskronakartan ger invånare och besökare i Landskrona stad tillgång till kommunal och viss nationell geodata.
I kartan kan du bland annat söka på adresser och fastigheter, se gällade detaljplaner och flygfoton från 1940-talet och framåt.

Öppna Landskonakartan: karta.landskrona.se


Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta MBK- och GIS-avdelningen  
Kontakta MBK- och GIS-avdelningen

Pauline Pertoft
Avdelningschef
0418-47 06 15
pauline.pertoft@landskrona.se

Mättjänster och stomnät
Ring 0418-47 35 53
Telefontid måndag-fredag kl 08.00-12.00
Maila geomat@landskrona.se

Karttjänster samt adress- och lägenhetsregister
Annica Leo
0418-47 00 41
annica.leo@landskrona.se

Geodata och GIS
Eva-Lotta Bengtslin
0418-47 34 06
eva-lotta.bengtslin@landskrona.se

Stefan Persson
0418-47 06 25
stefan.persson@landskrona.se

Christian Gullin
0418-47 35 66
christian.gullin@landskrona.se

 

Senast uppdaterad av Eva-Lotta Bengtslin