Adress- och lägenhetsregister

Registerinformation som förs av verksamheten är delar av fastighetsregistrets allmänna del och byggnadsdel samt lägenhetsinformation reglerat av Lag (2000:224) om fastighetsregister, Lag (2006:378) om lägenhetsregister respektive Förordning (2007:108) om lägenhetsregister.

Adressregister

Alla byggnader i Landskrona som används som bostad eller till någon verksamhet har en adress. Vi ser till att adressregistret alltid är uppdaterat och att nya byggnader blir adressatta. Att alla byggnader har en unik adress är mycket viktigt exempelvis för att Räddningstjänsten ska hitta rätt vid en nödsituation, men också för så självklara saker som att posten ska komma fram.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.

Lägenhetsregistret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Har du frågor om lägenhetsregistret?

  • Boende med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta fastighetsägaren.
  • Fastighetsägare med frågor om lägenhetsnumrering? Kontakta oss
  • Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer? Kontakta oss

Har du gjort en förändring i din fastighet gällande lägenheter, använd blanketten som du finner till höger:

Texter i kartan (ortnamn)

Adressområdes-, byggnads-, plats-, områdes-, bebyggelsenamn etc. kallas ortnamn. Dessa uppstår eller skapas i kartan på två olika sätt; antingen genom beslut i stadsbyggnadsnämnden, på delegation eller med tiden i folkmun vedertagna namn. Namn skapas med hänsyn tagen till kulturminneslagens god ortnamnssed, Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 1 kap. 4§.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Blanketter gällande lägenhetsregistret  
Blanketter gällande lägenhetsregistret

Senast uppdaterad av Rickard Persson