Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.

Lägenhetsregistret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Har du frågor om lägenhetsregistret?

  • Boende med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta fastighetsägaren.
  • Fastighetsägare med frågor om lägenhetsnumrering? Kontakta oss
  • Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer? Kontakta oss

Har du gjort en förändring i din fastighet gällande lägenheter, använd nedan blanketter:

Lägenhetsregistret ajourhållning flerbostadshus

Lägenhetsregistret ajourhållning småhus

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta karttjänster samt adress- och lägenhetsregister  
Kontakta karttjänster samt adress- och lägenhetsregister

Karin Bengtsson 
Karttjänster samt adress- och lägenhetsregister
0418-47 35 67
karin.bengtsson@landskrona.se