GIS

Geografiskt informationssystem (GIS) är ett samlingsbegrepp för att digitalt lagra, hantera, analysera och presentera lägesbunden information.

Landskrona stads kartbas är en mycket bra grundinformation i ett GIS. Utifrån den kan GIS-teamet i Landskrona stad erbjuda service i form av:

  • Presentation av geografisk information
  • Kartstöd för handläggare
  • Kartor som underlag för olika beslut i staden
  • Analyser
  • Statistikbearbetning
  • mm

För samtliga tjänster och produkter debiteras avgift enligt taxa fastställd av stadsbyggnadsnämnden. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta GIS  
Kontakta GIS

Pauline Pertoft
Avdelningschef
0418-47 06 15
pauline.pertoft@landskrona.se

Eva-Lotta Bengtslin 
Geodata och GIS
0418-47 34 06
eva-lotta.bengtslin@landskrona.se

Stefan Persson 
Geodata och GIS
0418-47 06 25
stefan.persson@landskrona.se

Christian Gullin
Geodata och GIS
0418-47 35 66
christian.gullin@landskrona.se

Senast uppdaterad av Eva-Lotta Bengtslin