Kartor från Landskrona stad

Landskronakartan ger dig tillgång till stadens geodata med adresser, fastigheter med mera. Vi kan också tillhandahålla kartor för speciella ändamål som nybyggarkarta, utdrag ur kartdatabasen.

Landskronakartan

Webbkartan Landskronakartan ger invånare och besökare i Landskrona stad tillgång till kommunal och viss nationell geodata.
I kartan kan du söka på adresser och fastigheter, se gällande detaljplaner och skriva ut karta eller planer.

Öppna Landskronakartan: karta.landskrona.se

Illustration av Landskronakartan

 


Övriga karttjänster och produkter

Här listas fler karttjänster och produkter som vi erbjuder. För samtliga tjänster och produkter debiteras avgift enligt taxa fastställd av stadsbyggnadsnämnden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Eva-Lotta Bengtslin