Kartor från Landskrona stad

Landskronakartan ger dig tillgång till stadens geodata med adresser, fastigheter med mera. Vi kan också tillhandahålla kartor för speciella ändamål som nybyggarkarta, utdrag ur kartdatabasen.

Landskronakartan

Webbkartan Landskronakartan ger invånare och besökare i Landskrona stad tillgång till kommunal och viss nationell geodata.
I kartan kan du söka på adresser och fastigheter, se gällade detaljplaner och skriva ut karta eller planer.

Öppna Landskronakartan: karta.landskrona.se

Illustration av Landskronakartan

 


Övriga karttjänster och produkter

Här listas fler karttjänster och produkter som vi erbjuder. För samtliga tjänster och produkter debiteras avgift enligt taxa fastställd av stadsbyggnadsnämnden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta MBK- och GIS-avdelningen  
Kontakta MBK- och GIS-avdelningen

Pauline Pertoft
Avdelningschef
0418-47 06 15
pauline.pertoft@landskrona.se

Mättjänster och stomnät
Ring 0418-47 35 53
Telefontid måndag-fredag kl 08.00-12.00
Maila geomat@landskrona.se

Karttjänster samt adress- och lägenhetsregister
Annica Leo
0418-47 00 41
annica.leo@landskrona.se

Geodata och GIS
Eva-Lotta Bengtslin
0418-47 34 06
eva-lotta.bengtslin@landskrona.se

Stefan Persson
0418-47 06 25
stefan.persson@landskrona.se

Christian Gullin
0418-47 35 66
christian.gullin@landskrona.se

 

Senast uppdaterad av Eva-Lotta Bengtslin