Mätning

Vi har fullutrustade fordon för alla typer av mätuppdrag.

Mätningsutrustning

Vi kan erbjuda följande mättjänster:

  • Utsättning av byggnader med mera i plan- och höjdläge enligt bygglov.
  • Kontrollmätning av byggnader med mera i plan- och höjdläge efter färdigställande.
  • Inmätning av detaljer till underlag för kartframställning.
  • Visning och återutstakning av fastighetsgränser.
  • Stommätning
  • Externa mätuppdrag vid förfrågan.

Vi kan leverera uppdragen i de flesta format, från papperskarta med punktlista till digital fil med punktattribut.

För samtliga tjänster och produkter debiteras avgift enligt taxa fastställd av stadsbyggnadsnämnden. 

Privat utstakning och utsättning

Om du vill anlita en privat aktör för ustakning och utsättning så ska vederbörande fylla i och lämna in blanketten Försäkran och ansökan om privat utstakning och utsättning. Blanketten finns länkad under Relaterad information.
 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Relaterad information  
Relaterad information

Senast uppdaterad av Eva-Lotta Bengtslin