Översiktsplanering

Här kan du som är intresserad läsa om Landskronas framtid.

Landskrona stad har påbörjat ett omfattande stadsförnyelsearbete. En ny framtid ska stakas ut. För att skapa en helhetsbild av kommunens fysiska möjligheter och utmaningar har detta arbete med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan genomförts. Målsättningen med arbetet har varit att ta fram ett dokument som gynnar utveckling av hela Landskronas stad.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta planavdelningen  
Kontakta planavdelningen

Lisa Lindekranz
Planchef
lisa.lindekranz@landskrona.se
0418-47 35 56

Johanna Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 69
johanna.karlsson@landskrona.se

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Anette Andersson 
Planarkitekt
0418-47 35 52
anette.c.andersson@landskrona.se

Diana Nilsson
Planarkitekt
0418-47 35 89
diana.nilsson@landskrona.se

Jonathan Nygaard 
Planarkitekt
0418-47 35 55
jonathan.nygaard@landskrona.se

Anna Fogelberg
Planarkitekt
0418-47 35 61 
anna.fogelberg@landskrona.se

 

 

 

Senast uppdaterad av Anette Drivmo