Översiktsplanering

Här kan du som är intresserad läsa om Landskronas framtid.

Landskrona stad har påbörjat ett omfattande stadsförnyelsearbete. En ny framtid ska stakas ut. För att skapa en helhetsbild av kommunens fysiska möjligheter och utmaningar har detta arbete med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan genomförts. Målsättningen med arbetet har varit att ta fram ett dokument som gynnar utveckling av hela Landskronas stad.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Anette Drivmo