Park och natur

På den här sidan hittar du information om hur Gatu- och parkavdelningens driftenhet arbetar med att sköta om stadens park- och grönområden.

Rondell park och natur

Gatu- och parkavdelningens driftenhet ansvarar för skötsel och underhåll av parkerna i staden och dess kransorter. I ansvaret ingår bland annat gräsklippning, beskärning, ogräsrensning, renhållning och tömning av papperskorgar och hundlatriner.
Vi har dessutom förmånen att få planera och sköta om stadens säsongsarrangemang i urnor och rondeller.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.