Utveckling av stadsmiljön

Landskrona stads stadsmiljöavdelning ansvarar för stora delar av den offentliga miljön. Vi arbetar med att utveckla stadsmiljöer som gator, parker och torg till attraktiva platser som bidrar till att vi trivs och vill vara i det offentliga rummet.

Här kan du läsa om vad vi arbetar med just nu inom området stadsmiljö. Vi redovisar också vad vi har arbetat med. Om ett projekt påverkar trafiken och framkomligheten så informerar vi om det i god tid innan. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.