Stadsmiljöprojekt

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för stora delar av den offentliga miljön. Vi arbetar med att utveckla stadsmiljöer som gator, parker och torg till attraktiva platser som bidrar till att vi trivs och vill vara i det offentliga rummet.

Här kan du läsa om pågående och avslutade stadsmiljöprojekt. Du hittar även information om vägarbeten eller störningar i trafiken som kan begränsa din framkomlighet som trafikant. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.