Utveckling av Centrum & Öster

Tillsammans med fastighetsägare och Landskrona stadsutvecklingsbolag har Landskrona stad ett uppdrag att göra Landskrona till en bättre stad att bo och verka i. Utveckling av stadsdelarna Centrum och Öster är en viktig etapp i arbetet med att lyfta staden. Arbetet kommer att pågå de närmaste åren.

Under 2015 har miljön kring Dammhagsskolan börjat ta form i enlighet med planerna. Skolgården för de yngre barnen har flyttats och en ”röd och rund” yta för lek har byggts mellan skola och gymnastikhall. På skolgården har det även planterats träd och buskar.

Ombygganden av Östergatan fortsätter och förnärvarande färdigställs den tredje och näst sista etappen av Östergatan mellan Viktoriagatan och Föreningsgatan. Etappen beräknas vara klar sommaren 2016.

Under våren kommer även ombyggnaden av Dammhagsparken att färdigställas. Parken har bland annat öppnats upp mot skolgården och utrustats med ny belysning, perenn- och trädplanteringar, vackra parkmöbler och en grillplats.  

På Saluhallstorget är rivningen påbörjad och bygget av låga tegelmurar är igång. När torget är klart fortsätter projektet kring den gamla Saluhallsbyggnaden och skolans västra sida.

Hela projektet beräknas stå klart 2019.  

Vision för öster

  • Tillvarata värdefulla karaktärer inom Öster
  • Förbättra kopplingarna mellan Öster och resten av staden
  • Skapa nya mötesplatser och utveckla de platser torg och platser som redan finns
  • Upprusta gatorna till vackra och funktionella stadsrum

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.