Saluhallstorget

I maj återupptas arbetena på Saluhallstorget igen. Då kommer bygget av de låga tegelmurarna att påbörjas. Innan för murarna ska ytorna utrustas med utegym, basketplan, stora klätterblock och kulor i gummiasfat. Målet är att Saluhallstorget ska bli en attraktiv mötesplats som lockar till vistelse och aktiviteter.   

När torget är klart fortsätter projektet kring den gamla Saluhallsbyggnaden och Dammhagsskolans västra sida. Bland annat anläggs ett stråk i marktegel som kopplar ihop skolan med biblioteksplan och förstärker entrén till Öresundsgymnasiet. Stråket kommer att utrustas med sittmöbler och i anslutning till skolan ordnas cykelparkering.

Framför Saluhallsbygganden skapas en torgyta som utrustas med ett vattenspel som kan fungera både som ett vackert smycke till platsen och som lockar till lek och vistelse.

Hela projektet kring Saluhallstorget beräknas vara klart 2019 då även biblioteksplan fått ett mindre lyft utan att göra några större förändringar.

Projektledare: Sandra Schultz

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.