Postarondellen

Under hösten 2017 utför Teknik- och serviceförvaltningen en ombyggnad av Postarondellen för att öka trafiksäkerheten och skapa bättre arbetsmiljö vid underhållsarbete.

 

Arbetet påbörjas måndagen den 30:e oktober och beräknas vara klart i början av december. Den nuvarande stenläggningen kommer att ersättas av en granitmur och växter kommer efter ombyggnaden att återplanteras.

Cirkulationsplatsen kommer att vara avstängd för all fordonstrafik från måndagen den 30/10 till onsdagen 1/11. Trafiken kommer att ledas om via Föreningsgatan – Regeringsgatan – Borgmästargatan. Hållplatserna Artillerigatan och Suellsgatan kommer att stängas dessa dagar, Skånetrafiken hänvisar då till tillfälliga hållplatser.

Vi ber er ha översende med eventuella störningar i trafiken som ombyggnationen kan medföra.

Projektledare för Postarondellen är Fredrik Eek,
Teknik- & serviceförvaltningen, Landskrona stad 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.