Ringvägen – gallring

Med start den 19 februari kommer stadsmiljöavdelningen att röja bort mindre buskar och sly vid Ringvägen. Man kommer också att beskära grenar som skymmer sikten. Syftet är att öka säkerheten för cyklister och fotgängare.

Norra sidan av Ringvägen vid Karlslund är i dag tätt bevuxen med träd och buskar. Det första steget är att röja bort mindre buskar och sly mellan Stenorsvägen och Helsingborgsvägen. Träden som kantar Ringvägen kommer att beskäras till viss del.

−Ringvägen har en vacker grönskande gatumiljö och den ska vi bevara. Alla stora träd ska behållas. Just nu är växtligheten ganska vildvuxen. Därför röjer vi så att de som går och cyklar får fri sikt, säger Tora Broberg, stadsmiljöchef i Landskrona stad.

Röjningsarbetet kommer att börja den 19 februari och pågå ett par veckor. Arbetet utförs av stadens egen parkpersonal.

Till hösten fortsätter arbetet med att öka trafiksäkerheten. Då kommer stadsmiljöavdelningen att skapa två passager över Ringvägen väster och öster om Pilåkersgatan för gångtrafikanter och cyklister. Dessutom kommer man att anlägga en cykelväg längs Ringvägen, på delen mellan Karlslundsvägen och Pilåkersgatan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.