Stadsutvecklingsprojekt

Landskrona stad är en kommun som befinner sig i en stark positiv utveckling. Flera större projekt pågår i staden. Gamla områden rustas upp och utvecklas och ny områden tillkommer.

Här hittar du information om de olika stadsutvecklingsprojekten i Landskrona stads befintliga områden. Söker du information om nybyggnation hittar du det under Byggprojekt i vår sektion om att bygga nytt och flytt till Landskrona.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Anette Drivmo